Analizy rynkowe

Analizy rynkowe stanowią specyficzne i obszerne pole działania, które korzysta z wielu dziedzin naukowych tj.: ekonomii, statystyki, demografii, planowania urbanistycznego, itp.

Pomagają one ustalić najważniejsze dane wyjściowe do szacowania wartości nieruchomości, zwłaszcza tych, które są związane z przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Prognozowanie wartości i trendów rynkowych na podstawie analiz jest bardzo pomocne przy przewidywaniu nasycenia rynku oraz przyszłego realnego sposobu użytkowania.

Analizy rynkowe zawierają często również weryfikację atrybutów dochodowości nieruchomości, z uwzględnieniem charakterystyki prawnej, fizycznej i lokalizacyjnej. Rzeczoznawca majątkowy może badać warianty inwestycyjne w konkurencyjnym środowisku, mając jednocześnie na uwadze możliwości rozwoju oraz ograniczenia środków.