Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami przygotowanymi przez ekspertów naszej firmy:

„Due diligence majątku jako mądrość przed szkodą” - C.H. Beck Nieruchomości - Nr 02/2015 POBIERZ
„Wartości niematerialne” - C.H. Beck Nieruchomości - Nr 10/2014 POBIERZ
„Wartość majątku publicznego oraz publiczno-dostępnego” - C.H. Beck Nieruchomości - Nr 07/2014 POBIERZ
„Dziedzictwo i zasoby ziemi zagrożonej degradacją” - C.H. Beck Nieruchomości - Nr 04/2014 POBIERZ
„Szacowanie i optymalizacja zabytków i zbytków przemysłowych” - C.H. Beck Nieruchomości - Nr 01/2014 POBIERZ
„Pospolite ruszenie z zabytkami i dziedzictwem, w kontekście krajowym i globalnym” - C.H. Beck Nieruchomości - Nr 11/2013 POBIERZ
„Kalejdoskop najwyższych wartości europejskich zabytków oraz globalnych marek firm” - C.H. Beck Nieruchomości - Nr 10/2013 POBIERZ
„Apartamenty górujące nad miastem” - C.H. Beck Nieruchomości - Nr 07/2013 POBIERZ
„Ile są te nasze zabytki warte” - C.H. Beck Nieruchomości - Nr 05/2013 POBIERZ
„Efektywne zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi” - C.H. Beck Nieruchomości - Nr 02/2013 POBIERZ
„Cykle rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych” - kwartalnik ŚSRM „Nieruchomość” - Nr 1/2013 POBIERZ
„Nasze wspólne dobro - nasza przestrzeń publiczna” - C.H. Beck Nieruchomości - Nr 01/2013 POBIERZ
„Z szacunkiem do kulturowego dziedzictwa” -  C.H. Beck Nieruchomości - Nr 05/2012 POBIERZ
„Echo xx krajowej konferencji rzeczoznawców majątkowych w katowicach” - kwartalnik ŚSRM „Nieruchomość” - Nr 4/2012 POBIERZ
„Promocja wartości zabytku” - C.H. Beck Nieruchomości - Nr 01/2012 POBIERZ
„Integracja profesjonalistów obsługujących rynek nieruchomości w polsce” - C.H. Beck Nieruchomości - Nr 09/2011 POBIERZ
„Profesjonalny standard i metodologia szacowania wartości nieruchomości jako zabezpieczenia kredytowego” – Zeszyty PBR-CASE, Nr 11/1994 POBIERZ