Referaty

Zapraszamy do zapoznania się z referatami przygotowanymi przez ekspertów naszej firmy:

„Zarządzanie przestrzenią publiczną” - XXV Konferencja  Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM i ŚSRM (Katowice 2016 r.) oraz „Kazimierz Dolny stolicą polskiego piękna – rewitalizacja” SARP (Kazimierz  Dln. 2015 r.) POBIERZ
„Powrót do jaskiniowego stylu bytowania z hi-tech masterminding” – Konferencja WAZA dot. zabytkowych fortów (Kraków 2015 r.) POBIERZ
„Proponowane europejskie zasady wyceny nieruchomości zabytkowych” – Konferencja WAZA (Kraków 2015 r.) POBIERZ
„Cykle i wycena przedsięwzięć inwestycyjnych” – Seminarium SARP (Warszawa 2015 r.) POBIERZ
„Rola geomancji w energetycznym konfigurowaniu miejsc”” – Konferencja ŚSRM (Kielce 2015r.) POBIERZ
„Próba wyceny wartości niematerialnych z pomocą Księżnej Daisy Von Pless” – Konferencja KSRM (Książ 2014 r.) POBIERZ
„Genius Pub-Loci & Soc-Real”– Konferencja WAZA (Kraków 2013 r.) POBIERZ
„Szacowanie zabytków i zbytków przemysłowych” – Konferencja SARP (Żyrardów 2013 r.) oraz Konferencja KSRM (Jelenia Góra 2011r.) POBIERZ
„Wycena nieruchomości służby zdrowia” – Konferencja KSRM (Jelenia Góra 2012r.) oraz Seminarium ŚSRM (Katowice 2012 r.) POBIERZ
„Wycena potencjału rozwojowego nieruchomości” – Konferencja ŚSRM (Katowice 2012 r.) POBIERZ
„Analizy rynku nieruchomości na świecie” - XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych (Międzyzdroje 2012 r.) POBIERZ
"Hades po warszawsku” – Konferencja WAZA dot. zabytkowych piwnic (Kraków 2011 r.) POBIERZ
„Specyfika szacowania wartości przestrzeni nad/pod gruntem dla procesu inwestycyjnego” - XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych (Katowice 2011 r.) POBIERZ
„Dylematy rzeczoznawcy majątkowego towarzyszące szacowaniu obiektów zabytkowych” – Konferencja WAZA (Kraków 2003 r.) POBIERZ
„Przykładowa wycena Fortu Św. Benedykta” – Międzynarodowe warsztaty wyceny nieruchomości zabytkowych Euro-WAZA (Kraków 1999 r.) POBIERZ