Zarządzanie majątkiem

W gospodarce wolnorynkowej właściciel nieruchomości w dużym stopniu koncentruje się na czerpaniu maksymalnych zysków z posiadanej nieruchomości oraz powiększaniu jej wartości. Każdy rozsądny inwestor chce mieć również jak najlepszy zwrot zainwestowanego kapitału z minimalnym ryzykiem. Każdy kto pozostaje on długoterminowym właścicielem danej nieruchomości, wymaga od osoby zarządzającej jego nieruchomością zdecydowanie kompleksowej obsługi pozwalającej osiągnąć zamierzone cele.Aby spełnić te oczekiwania właściciela, zarządca powinien również znaleźć odpowiedź na dwa zasadnicze pytania - jak najlepiej użytkować daną nieruchomość i jakie jest zapotrzebowanie na nią na rynku. Nieruchomości stanowią długoterminową inwestycję, toteż ich zarządca powinien cierpliwie i konsekwentnie realizować różnorodne rozłożone w czasie zadania, a przede wszystkim:

  • utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie przy niskich kosztach eksploatacji
  • uzyskanie optymalnego stopnia wykorzystania w oparciu o obecne możliwości użytkowania
  • rozwój i rozbudowa w celu podwyższenia wartości całej nieruchomości oraz
  • prowadzenie remontów generalnych z modernizacją celem podwyższenia standardu i czynszu
  • zmiana funkcji użytkowej nieruchomości, poprzedzona analizą popytu po otrzymaniu wymaganych zezwoleń