Sprzedaż nieruchomości

Podstawą sukcesu naszej agencji pośrednictwa jest działanie zgodne z profesjonalną etyką, oparte na podstawowych zasadach rzetelności i poszanowaniu prawa.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomości jest zajęciem bardzo odpowiedzialnym, wymagającym elastyczności wobec niezliczonych scenariuszy wydarzeń. Zastosowanie wszelkiego rodzaju form systemowych i organizacyjnych, regulujących pracę, okazuje się więc przydatne, co dotyczy zwłaszcza licencji zawodowych.

Najbardziej odpowiednią i efektywną formą pośrednictwa jest ta, która zmierza do prawa wyłączności. Deklaracja wyłączności na rynku wiąże się oczywiście z odpowiednim marketingiem, gwarantującym sukces sprzedaży.

Nasz zespół pośrednictwa charakteryzuje: